Search

Sunday, April 13, 2014

KBTHN - DJ Spnz feat. Ron Henley


"nguya nguya nguya nguya tikman ang kabutihan, tikman ang kabutihan,
nguya nguya nguya nguya ang sarap din palang maligaw kung minsan"

damn chill lang
masarap na soundtrip

No comments:

Post a Comment